Co je zrovna "in" ...


   Onoho celkem běžného jarního dne s vydatně deštivým podvečerem, konkrétně 22.5.2009, jsme coby řadoví členové řadového spolku byli poctěni možností osobního setkání s kaktusářskými kapacitami, které navštívili Českou republiku jako vzácní hosté Pražského kaktusářského sympozia. Ovšem nejen Prahou je návštěvník živ a tak hosty zaujala nabídka prohlédnout si krásy Českého Švýcarska a okolí. No a cestou je vhodné zastavit se na malém občerstvení, nejlépe, jak jinak, u nějakého kaktusáře. Možnost osobně poznat a za použití lámané angličtiny, ale spíše za použití Libora coby překladatele i vznést nějaký ten dotaz na Antona Hofera, Davida Fergusona či Martina Terryho bylo určitě kaktusářským zážitkem z kategorie těch nej.

Tak tedy zde je možnost nahlédnout v čase zpět a připomenout si ony okamžiky.
Při čekání na příjezd návštěvy se dá probrat
i velikost letos vyklíčených semenáčků ...

Tak vás vítám přátelé.
Ááále, takový pěkný prezent, to nemuselo být ...

Obloha se začíná zatahovat, ale návštěva přijíždí včas. První přichází ředitel bot. zahrady Oldřich Vacek ...

Rád Vás poznávám ...

Představení se proběhlo úspěšně a teď hurá do skleníku.
A nebo radši něci zobnout u velmi pohostinně prostřeného stolu ...

Ještě honem doplnit něco z těch "tekutých poživatin" ...

Mistru Fergusonovi evidentně zákuseček chutnal...

Začíná pršet. Vydatně pršet.
A první nešťastníci urychleně hledají kam se schovat...

Libor s Martinem Terrym prchli do skleníku...

Ve skleníku začíná přibývat azylantů...

Do skleníku buší pořádné dešťové kapky.
My ale rychle využíváme situace, kdy se všichni přišli schovat a tvoříme, jak jinak, skupinové foto.
V tomto případě jsem fotil já ...

A v tomto případě fotil Jára Šnicer ...

Trojice hostů nejvzácnějších - stojících - diskutujících.
A v případě A. Hofera zřejmě nesouhlasících ...

Martin Terry a D. Ferguson nad turbiňáčky př. Kunteho ...

No, pane kolego, vypadá to nadmíru zajímavě ...

Přešla vydatná bouřka, voní ozón a pomalu bude čas se rozloučit, bohužel ...


Po odjezdu vzácných hostů bylo ještě dlouho o čem debatovat ...  Zpět