Astrophytum

Nejen astrofytům, ale i jiným katusům se velmi daří v plechových smaltovaných nádobách. Proč tomu tak je, o tom bychom mohli sáhodlouze meditovat. Snad je to tím, že smalt je materiál zcela inertní ve vztahu k substrátu, takže nijak neškodí. Kaktusům na obrázku se opravdu v pekáči velice dařilo a já se jimi stále kochal. Jenže kaktusy narostly tak, že se prostě nevešly a začaly se uprostřed zvedat. A já se stále kochal tím, jakou vytvořili pěknou klenbu a vzniklou situaci jsem evidentně podcenil. Až když se uprostřed pekáče objevily shnilé rotliny, pochopil jsem, že je zle. Vzniklá dutina, a hlavně její mikroklima, byla totiž ideálním prostředím pro rozvoj plísní, které napadly kořeny. Takže z nadějných semenáčků jsem po přesázení zachránil jen několik rostlin.


  Zpět