Foto 1

Foto 2
Lobivia hybr. "ZMRCH"

Genetický původ této rostliny neznám. Rostlinu, přesněji řečeno její matku, jsem získal z rozprodávané sbírky z jakési pozůstalosti spolu s dalšími neoznačenými lobiviemi v bláhové naději, že si je časem nějak určím, někdy před pětadvaceti lety. Od té doby jsem nenarazil na podobnou rostlinu. Rostlina je zřejmě hybridem Lob. backebergii s čímsi. Že se jedná o hybrid nasvědčuje fakt, že nezvykle drobné květy (do 2cm) nemají prašníky. Rostlina má navíc neobvyklou schopnost kvést opakovaně z týchž areol.
Foto 2 - Samozřejmě, že jsem neodolal pokušení tuto rostlinu něčím sprášit a vypěstovat nějaké potomstvo. Pro jistotu jsem použil pylu rostliny, kterou považuji za blízkou příbuznou, a to Lob. winteriana. Přestože Lob. winteriana má opravdu velké květy, kříženec, který vykvetl jako první, zdědil malé květy bez prašníků po matce. Pouze barva květů a některé znaky těla a otrnění ukazují, že otcem je skutečně Lob. winteriana.


  Zpět