Pro každého něco ...


    Většina našich sbírek je svým zaměřením rozdělena zhruba rovnoměrně na severoamerický i jihoamerický kontinent.

    Časem asi každá sbírka zákonitě dospěje do stavu tzv. "specializace". Známe to jistě všichni. I když jsou světlé výjimky, tedy sbírky, kde poroste zřejmě cokoliv a v jakýchkoliv podmínkách.
Naprostá většina našich členů kaktusaří již hodnou řádku let, a lze říci, že specializace úspěšně dorazila asi k většině z nich.
 

Co do rozsahu, určitě nepatří naše skleníky do kategorie plošných velkovýkrmen kaktusů, ale zato se v nich dá nalézt mnoho zajímavých a neobvyklých rostlin.
V posledních letech věnujeme trochu více pozornosti tzv. starým a ve sbírkách vyhynutím ohroženým druhům, nebo jinak historicky či pěstitelsky zajímavým rostlinám.

    Určitě se budeme chtít pochlubit s našimi zajímavými a taky neobvyklými výpěstky. Zhruba polovina našich členů se aktivně věnuje i fotografování, takže v jejich albech je už řada pěkných obrázků, stojících za zveřejnění. Budeme se snažit, aby vyobrazené rostliny měly co nejjistěji určené jméno, nebo pokud jistotu nemáme, tak se s tím netajit. I když co je to "přesně" určené jméno? U mnoha druhů už toho snad ani nelze dosáhnout. Donedávna jsme se učeně dohadovali, zda ta malá rostlinka je Turbinicarpus  nebo Gymnocactus  a to byly veškeré naše vědecké dohady. Dnes si nejsem jist, jestli nezpůsobím někomu příkoří, když pod fotku nenapíšu Ariocarpus denegrii  místo Obregonia denegrii  tak, jak tuto rostlinu znají snad všichni kaktusáři. Ostatně, množství prapodivně určených a "neuvěřitelně" pojmenovaných fotek koluje na webu obrovské množství. Asi je třeba politovat začínajících kaktusářů, kteří v dobré víře usednou k Internetu s tím, že si určí své nově získané rostliny, když své snažení zakončí na krásné fotografii kvetoucí Mammillaria schwarzii , avšak se sebejistým titulkem Aylostera albiflora  !
Uděláme maximum pro to, abychom takovéto omyly do oběhu neuváděli.
    Zastáváme názor, že prosté zveřejnění fotografie, třebas i sebezajímavější, bez alespoň několika řádek s bližšími informacemi o vyobrazené rostlině, postrádá pro potenciálního zájemce o kaktusy, či onu konkrétní rostlinu, smyslu. Proto je většina fotografií zobrazována na samostatné stránce se stručným popisem a informacemi, pocházejícími přímo od jejího majitele. Vzhledem k tomu, že každý má na každou rostlinu trochu jiný názor, chtěli bychom tím zároveň vyprovokovat čtenáře k debatě o vyobrazených rostlinách a samozřejmě nejen o nich. Je asi diskutabilní nakolik má cenu inzerovat fotografie známých a botanicky čistých druhů, když je dnes vcelku dostatek důvěryhodnějších (??) zdrojů, než internet, ale myslíme si, že třeba takové matukány, cereusy, arekipy, akantokalycia, rebucie nebo třeba lobivie si jistě zaslouží trošku více pozornosti. A to ať už vyobrazením jejich botanicky čistých jedinců, ale také i zajímavých a třeba hybridních jedinců, na kterých se častokrát projeví úroveň naší neznalosti vztahů mezi druhy a rody kaktusů, ve smyslu škatulek, které jsme si my kaktusáři za ta dlouhá léta vymysleli. Je určitě dost pěstitelů, kteří se léta zabývají třeba lobiviemi, ale protože tento rod není dnes zrovna na výsluní, je poněkud obtížné si o nich někde počíst či popovídat. A jelikož takových opomíjených, či dokonce zapomenutých rodů a druhů je povícero, máme za to, že každá fotka a nebo krátká zmínka pomůže k jejich udržení v našich sbírkách.
    Samozřejmě že se vše vyvíjí a obměňuje, a tak asi u každého má v určitou dobu větší preference ta či ona skupina rostlin.
Přesto se určitě o své poznatky rádi podělíme, ať už jde o jakýkoliv okruh rostlin.


Seznam jmen vyobrazených rostlin pro rychlý přehled  -->


   Tak tedy, co v které z našich sbírek najdete -

Astrophytum, Echinocereus, velkorod Lobivia a spol.

dlouholetá specializace
  
Ferocactus, Echinocactus, Notocactus
cereusovité sever + jih Ameriky


dlouholetá specializace
  
Mammillaria, Turbinicarpus, velkorod Rebutia a spol.

dlouholetá specializace
  
Mammillaria, Astrophytum, Echinocereus, a mnoho jiných rodů

víceletá specializace
  
Echinofossulocactus, Mammillaria a spol.

dlouholetá specializace
  
Mammillaria, Ariocarpus, Sulcorebutia, Lobivia a další

bez výrazné specializace
  
a sbírka př. Libora Kunteho ... tu asi nemá cenu nějak popisovat, neboť ji většina kaktusářů bude znát
... no a další sbírky bez výrazného zaměření, nebo sbírky rychle se rozvíjející...úvodní stránka